Komunikacja w Firmie

Komunikacja w Firmie

Komunikacja w firmie – istotna, czy nieistotna? Blok szkoleń Komunikacja w Firmie ma uświadomić przedsiębiorcom oraz pracowników, jak ważna jest rola komunikacji w funkcjonowaniu firmy. Pojęcie to jest bardzo szerokie i dotyczy bardzo różnorodnych relacji pomiędzy rozmówcami. Możemy tu rozpatrywać relacje pomiędzy pracownikami Państwa Firmy. Ale także budujemy wspomniane kompetencje  w relacji pracownik – klienta Państwa Firmy. Komunikacja w organizacji to bardzo szerokie pojęcie i nie dotyczy tylko relacji wewnętrznych. Gdyż łatwo sobie wyobrazić, że poprawienie umiejętności komunikacyjnych będzie procentowało zarówno w rozwiązaniach wewnętrznych, jak i w kontaktach z klientami.

Komunikacja w organizacji to kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w perspektywie in oraz out. Najważniejszym zadaniem jest wdrożenie prawideł komunikacji w firmie dostosowanej do Państwa specyfiki. Celem jest również  odnalezienie najważniejszych przeszkód komunikacyjnych oraz stworzenie rozwiązań ku ich poprawie.

Komunikacja w Firmie – poprawa oznacza zysk

Poprawiając komunikację w organizacji zyskują Państwo wiele korzyści. Poprawna komunikacja oznacza szybszą realizację zadań. Dobry przepływ informacji oznacza mniej strat. Skuteczna komunikacja w organizacji to minimalizacja konfliktów i poprawa zgrania zespołu. To wszystko ogranicza do minimum czas na ponowne wyjaśnianie, interpretowanie i nieporozumienia. Tym samym uzyskujemy korzyści w postaci oszczędności czasu, emocji i energii.

Patrząc na relacje z klientem skuteczne komunikowanie się to wyraz poszanowania dla jego osoby. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, ale przede wszystkim umiejętność nie popadanie w nie. Sprawny przepływ informacji doceni każdy klient. Bo efektywna komunikacja to czas klienta, a czas klienta to pieniądz klienta.

Przeważająca część szkoleń firmy Kreator dotyczy zasad komunikacji w organizacji. W poszczególnych działach szkoleniowych są one posegregowane tematycznie, względem rodzaju szkolenia lub rodzaju budowanych kompetencji. Poniższy podział sugeruje grupy pracownicze oraz obszary, w których możemy podnieść kompetencje Państwa pracowników:

Menedżerowie

 • Jak stworzyć system efektywnej komunikacji w firmie/ w zespole?
 • Komunikacja interpersonalna szefa
 • Efektywna komunikacja z podwładnymi
 • Komunikacja z przełożonymi oraz innymi menedżerami
 • Komunikacja z klientami strategicznymi
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Handlowcy i Obsługa klienta

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Partnerska komunikacja w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Wzorcowa komunikacja z klientem – spotkanie, telefon, mail

Zespoły

 • Komunikacja w firmie zorientowanej na klienta
 • Efektywna komunikacja między działami firmy
 • Profesjonalna komunikacja i współpraca
 • Trening komunikacji asertywnej

Co Państwu gwarantujemy?

 • Efektywne szkolenia – całkowicie dopasowane do Państwa Firmy, celów i problemów. Uczymy,  doradzamy, wdrażamy
 • Wykorzystanie najnowszych i najciekawszych światowych osiągnięć z dziedziny badań nad komunikacją (m.in. NLP, Analiza Transakcyjna, Transforming Communication™)
 • Niezwykle atrakcyjną formę szkoleń, opartą o elementy zaskoczenia

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]