Komunikacja międzykulturowa KOREA

Koreańska etykieta biznesowa – warto ją poznać

Komunikacja Międzykulturowa Korea to warsztat międzykulturowy dla firm i pracowników rozpoczynających współpracę z firmami koreańskimi lub posiadającymi już doświadczenie we współpracy. To warsztat dla osób, którym zależy na poznaniu zasad koreańskiej kultury biznesu.

Korea to dla wielu polskich kontrahentów bardzo odległe miejsce. Stąd nie wszyscy zdają sobie sprawę z różnic kulturowych, jakie dzielą polskich i koreańskich przedsiębiorców. Dlatego przy pierwszych kontaktach może dochodzić do nieporozumień wynikających z odrębnej kultury pracy, życia, sytuacji obyczajowych. Warsztaty z komunikacji międzykulturowej Korea wyjaśniają wszelkie różnice kulturowe obu środowisk, pokazują sposoby myślenia i mentalność koreańskich partnerów. Podczas warsztatów nauczą się Państwo zasad nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów podczas spotkań z Koreańczykami. Dowiedzą się Państwo jak funkcjonuje koreańska kultura biznesu i jakimi prawami się rządzi.

W trakcie warsztatów koreańska kultura biznesu dowiedzą się Państwo jak Koreańczycy reagują na sytuacje pozytywne i negatywne. Nauczą się Państwo zachowań w sytuacjach spotkań biznesowych oraz spotkań prywatnych. Uświadomią sobie Państwo jakie czynniki i jakie różnice mogą przyczynić się do poprawnych relacji z koreańskimi partnerami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Koreańskiej Etykiety Biznesowej Uczestnicy:

 • Poznają bliżej charakterystykę kultury Azjatyckiej, w szczególności koreańską etykietę biznesową
 • Dowiedzą się, w jaki sposób mogą oddziaływać inne kultury, zwłaszcza etykieta biznesowa Korei na jakość współpracy
 • Dowiedzą się w jaki sposób są postrzegani przez swoich partnerów biznesowych z Korei
 • Nabędą wiedzę i umiejętności przydatne do zacieśnienia więzi z koreańskimi kolegami
 • Otrzymają informację, w jaki sposób różnice kulturowe wpływają na jakość współpracy i nauczą się nad nimi panować
 • Dowiedzą się, jak praktycznie przejawia się koreańska kultura biznesu

 

PROGRAM SZKOLENIA Komunikacja Międzykulturowa Korea:

I. MENTALNOŚĆ I SPOSÓB MYŚLENIA KOREAŃCZYKÓW

Konfucjanizm i kapitalizm

Stereotypy i fakty

 • uprzejmość
 • pracowitość
 • punktualność
 • znajomość angielskiego

Hierarchia społeczna

 • wyraźna hierarchia na bazie zasad konfucjańskich
 • zróżnicowanie języka w zależności od zajmowanego miejsca w hierarchii
 • konfucjańskie pojecie społeczeństwa i roli jednostki
 • kategoria wnętrza i zewnętrza
 • rola starszeństwa
 • relacja starszy i młodszy kolega
 • społeczeństwo jako grupa (rodzina)
 • filozofia społeczeństwa

II. REGUŁY PIERWSZEGO KONTAKTU

 • powitanie
 • zasady wręczania wizytówek
 • nawiązywanie rozmowy

III. KOMUNIKACJA Z KOREAŃCZYKAMI

 • jak rozumieć, co Koreańczyk ma na myśli
 • użycie sufiksu grzecznościowego
 • bezpośrednie zwracanie się do rozmówcy
 • nawiązywanie kontaktu wzrokowego
 • ukłony i podawanie ręki
 • zachowanie dystansu
 • oschłość i powściągliwość
 • „odczytywanie” uczuć

IV. RÓŻNICE KULTUROWE

Różnice kulturowe Polska-Korea

 • zachowanie w bezpośrednich kontaktach i pułapki kulturowe
 • zachowanie przy jedzeniu
 • etykieta jedzenia pałeczkami
 • etykieta picia alkoholu

Reakcje ze strony Koreańczyków

 • drapanie się po głowie (zakłopotanie)
 • nerwowy śmiech (pokrycie zażenowania)
 • bezgłośny uśmiech
 • nieśmiałość

V. FIRMA

Filozofia firmy koreańskiej

 • poczucie, że jest się częścią ogromnej maszyny
 • liczy się proces i efekty
 • komunikacja
 • problem okazją do ulepszeń i nauki

Zatrudnienie na całe życie

 • system zatrudnienia na całe życie
 • wpływ kryzysu i zmian społecznych na sposób myślenia w firmach

Struktura koreańskiej firmy

 • hierarchia i rozmieszczenie poziome stanowisk
 • metody zarządzania
 • proces podejmowania decyzji
 • podległość
 • wydawanie poleceń
 • motywowanie
 • rozwiązywanie problemów
 • odpowiedzialność i przyznawanie się do błędów
 • zasada, przepisy, wewnętrzne reguły
 • delegacje

Korespondencja w Korei

 • pisanie maili

Spotkania

 • koreańska etykieta biznesowa
 • każda sprawa musi przejść przez wszystkie szczeble
 • czas
 • krytyka i przeprosiny

VI. POLAK A KOREAŃCZYK

 • Jak Koreańczyk postrzega Polaka?
 • Kto się dostosowuje do kogo?

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]