Komunikacja międzykulturowa – szkolenia międzykulturowe

Komunikacja Międzykulturowa – poznaj obyczaje

Komunikacja międzykulturowa to cykl treningów poświęconych współpracy z innymi narodowościami, z którymi dochodzi do relacji natury biznesowej, naukowej, towarzyskiej. Szkolenia międzykulturowe to bardzo praktyczne warsztaty ułatwiające pracę z zagranicznymi partnerami. Za pomocą warsztatów z różnic kulturowych rozwijamy kompetencje w relacji pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, obywatelami a ludnością innych państw. Znajomość podstawowych różnic obyczajowych pozwala na zrozumienie obyczajowości naszych zagranicznych partnerów. Dzięki temu poznajemy ich kulturę, nawyki, zachowania w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. Komunikacja międzykulturowa, inaczej Szkolenia Międzykulturowe to rozwój kompetencji, często kluczowych i niezbędnych, podczas podejmowania współpracy, jak i jej trwania. Dlatego zapraszamy na szkolenia wszystkich Państwa, którzy współpracują z zagranicznymi partnerami aby podnosić na naszych szkoleniach wiedzę obyczajową o klientach.

Szkolenia Międzykulturowe – klucz do zagranicznej współpracy

Komunikacja międzykulturowa pomaga w poszukiwania odpowiedniego klucza do porozumienia pomiędzy obyczajami i kulturą różnych narodów. Rozwijając odpowiednio wiedzę o obyczajach i tradycji mają Państwo realny wpływ na poprawienie relacji z zagranicznymi partnerami. Na poznanie i zrozumienie pewnych zwyczajów w relacjach międzyludzkich, co może bardzo mocno przysłużyć się poprawie Waszych stosunków.

Wszystkie szkolenia międzykulturowe organizujemy w relacji Polska – partner zagraniczny oraz partner zagraniczny – Polska. Szczególnie ważną rolę odgrywa w relacjach handlowych, gdzie posiadane kompetencje mogą mieć kluczowe znaczenie dla relacji biznesowych. Znajomość obyczajów zagranicznego kontrahenta może mu nie tylko zaimponować, może stać się także podwaliną do zacieśnienia więzi i zwiększenia współpracy.

Ofertę szkoleń i doradztwa z komunikacji międzykulturowej kierujemy do firm wielonarodowych oraz działających na międzynarodowych i zróżnicowanych kulturowo rynkach:

Komunikacja Międzykulturowa – co usprawniamy poprzez treningi?

 • Uczymy zrozumienia różnic w obyczajach różnych narodowości
 • Diagnozujemy obszary trudne oraz proponujemy rozwiązania poprawiające współpracę z zagranicznymi partnerami
 • Usprawniamy zarządzanie i pracę międzynarodowych zespołów
 • Rozwijamy kompetencje pracowników do współpracy w międzynarodowych środowiskach

Poprzez szkolenia międzykulturowe podnosimy Państwa kompetencje z następujących obszarów:

Kompetencje

międzykulturowe

Doskonalenie kompetencji obyczajowych
Różnice obyczajowe w międzynarodowym biznesie. Jak współpracować z …? (dowolny kraj)
PrzywództwoZarządzanie zespołem wielokulturowym

Zarządzanie zespołem rozproszonym i zróżnicowanym kulturowo

Komunikacja

Kontakt z klientem zagranicznym (wewnętrznym i zewnętrznym) – prowadzenie spotkań biznesowych, rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa

Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych

NegocjacjeBiznesowe spotkania z zagranicznymi partnerami
Praca zespołowaEfektywna współpraca w międzynarodowym zespole

Komunikacja w organizacji zróżnicowanej kulturowo

Warianty szkoleń Międzykulturowych:

 • indywidualne coachingi oraz doradztwo z komunikacji międzykulturowej
 • przygotowanie do pertraktacji zagranicznych i ważnych spotkań biznesowych z zagranicznymi partnerami
 • szkolenia w zakresie prowadzenia promocji i prowadzenia biznesu w innym kraju
 • expat training – treningi relokacyjne i adaptacyjne dla osób delegowanych do pracy za granicą oraz dla ich rodzin

zarządzanie międzykulturoweSzkolenia doskonalą ogólne kompetencje międzykulturowe

mogą uwzględniać interesujące Państwa kraje,

takie jak np. Japonia, Korea, Chiny, Niemcy,

USA, Rosja, Finlandia inne.

 

 

Co zyskają Państwa Pracownicy uczestnicząc w szkoleniach międzykulturowych?

 • poprzez znajomość zwyczajów partnera biznesowego wzrost efektywności działań
 • rozwój pracowników, wzrost wiedzy o obyczajowości w międzynarodowym biznesie
 • wiedzę o kulturze konkretnego kraju lub regionów i obowiązujących w niej wartościach, zwyczajach i normach
 • doskonalenie postawy otwartości, elastyczności oraz umiejętność współpracy z przedstawicielami odmiennych kultur
 • konkretne narzędzia i wskazówki, jak poruszać się w odmiennym kulturowo środowisku biznesowym
 • informacje o panujących w danej kulturze biznesowych zasadach, strukturach firm, specyfice zarządzania i handlowania
 • narzędzia doskonalenia współpracy w międzynarodowym zespole
 • wiedzę o stereotypach narodowych, którą skonfrontują z rzeczywistym funkcjonowaniem przedstawicieli danej kultury
 • informacje, jak zyskać szacunek i wzbudzić zaufanie klientów, szefów, współpracowników i partnerów negocjacyjnych z innych kultur
 • przydatne zwroty obowiązujące w innych kulturach, dzięki którym łatwo przełamiecie pierwsze lody. Szybciej nawiążecie przyjazny kontakt z przedstawicielami innych kultur
 • rozwiązanie konkretnych problemów pojawiających się we współpracy z zagranicznymi partnerami

Jeśli więc chcą Państwo:
– poprawić współpracę z zagranicznymi kontrahentami
– rozwijać swój biznes za granicą
– poprawić efektywność pracy w międzynarodowym zespole
– nauczyć się rozwiązać problemy wynikające z różnic kulturowych…

 

Przykładowe obszary szkolenia Komunikacji Międzykulturowej

Czym jest kultura i do czego służy?

 • Rozumienie pojęcia kultura
 • Kontekst i jego wpływ na efektywne komunikowanie się z przedstawicielami innych kultur
 • Jaka jest moja kultura? – system wartości, symbole i ideały zakodowane w naszej tradycji jako elementy tworzące nasz punkt widzenia

Efektywna komunikacja międzykulturowa

 • Model DIN – sposób na obiektywną ocenę sytuacji i znalezienie rozwiązania ewentualnego konfliktu
 • Stereotypy i archetypy – kiedy pomagają, a kiedy utrudniają komunikację?
 • Style komunikowania (bezpośredni i pośredni) – sposób wyrażania myśli w różnych kulturach
 • Kultury wysokiego i niskiego kontekstu (na przykładzie m.in. krajów europejskich i azjatyckich) – kody kulturowe
 • Komunikacja niewerbalna – przestrzeń, mimika, gesty, ton głosu

Typy kultur

 • Jak radzimy sobie z emocjami?
 • W jaki sposób pracujemy z innymi?

Szok kulturowy – trudności wynikające z pierwszego kontaktu z inną kulturą (w razie potrzeb)

Kulturowy i biznesowy savoir-vivre

 • Rozmowa telefoniczna i spotkanie z kontrahentem – Polska a inne kraje
 • Komunikacja mailowa – różnice w pisaniu maili
 • Spotkania biznesowe – problemy w komunikacji
 • Negocjuj skutecznie – Polska a inne kraje
 • Proces podejmowania decyzji – jak to wygląda w Europie, Ameryce a jak na Dalekim Wschodzie?

Hierarchiczność w układzie firmy oraz czynnościach biznesowych

 • Small talk, czyli o czym rozmawiać w różnych krajach?
 • Zwroty grzecznościowe
 • Punktualność i terminy w różnych krajach
 • Wizytówka: sposób wręczania i przyjmowania (w razie potrzeb)
 • Ubiór (w razie potrzeb)
 • Co może być prezentem? (w razie potrzeb)
 • Posiłki – kiedy, jak i gdzie? (w razie potrzeb)
 • Tematy tabu

Pozostałe obszary współpracy w zakresie szkoleń międzykulturowych wedle ustaleń

Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]