Assessment Center (AC)

Assessment Center polega na zorganizowaniu dla kandydatów, ubiegających się o pracę na kluczowych stanowiskach, sesji różnorodnych zadań. Kandydaci wykonują zadania zespołowe oraz indywidualne, będąc obserwowanymi przez osoby oceniające (asesorów). Na podstawie analizy zachowań kandydatów w różnorodnych sytuacjach zadaniowych, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich funkcjonowanie w przyszłym miejscu pracy.

Ofertę Assessment Center kierujemy do firm, które:

 • w planowaniu zasobów ludzkich chcą stosować nowoczesne i sprawdzone metody doboru personalnego
 • przykładają dużą wagę do rozwoju pracowników stosując system oparty na kompetencjach już na etapie rekrutacji
 • potrzebują rzetelnej oceny umiejętności i potencjału rozwojowego kandydatów / pracowników, aby działać w kierunku coraz większej konkurencyjności firmy
 • dbają o swój wizerunek i chcą stosować metody rekrutacji, które zyskują największą akceptację ze strony kandydatów
 • stosując obiektywne i rzetelne metody selekcji, wzbudzają i umacniają motywację oraz zaangażowanie w obecnych i przyszłych pracownikach

 

Działania firmy KREATOR

Procedura:

 

Opracowanie kryteriów oceny – ustalenie portfela kompetencji

 

Przygotowanie procedury sesji Assessment Center

 

Sesja Assessment Center (2 dni)

 

Raport oceniający

 

Konsultacje dla Firmy i uczestników projektu

 

Metody:
1. Badanie życiorysu zawodowego
2. Wywiad kompetencyjny
3. Testy i kwestionariusze
4. Zadania, m.in.

 • Wywiad symulowany
 • Dyskusja grupowa
 • Prezentacja
 • Dokumenty na biurku
 • Analiza przypadku
 • Gry handlowe
 • Gry menedżerskie

Jakie korzyści przyniesie zastosowanie procedury Assessment Center w Państwa firmie?

 


Stosowanie procedury AC najlepiej przewiduje powodzenie kandydatów na konkretnym stanowisku, czyli dzięki niej w najbardziej efektywny i obiektywny sposób poznalibyście Państwo kompetencje zawodowe i potencjał rozwojowy pracowników.

 

 

 


Zatrudnienie odpowiednich osób bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe całej firmy. 

 

 

 


Procedura optymalizuje koszty związane z zatrudnieniem: obniża ryzyko zatrudnienia / awansu nieodpowiednich osób. Czas i koszty prowadzenia rozmów z kandydatami, szkoleń nowo zatrudnionych pracowników, ogłoszeń rekrutacyjnych itp. powodują, że błędy związane z błędnym naborem są znaczącym obciążeniem dla firmy. 

 

 

 


AC może być integralną częścią polityki personalnej w firmie, pomaga w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, budowaniu planów rozwoju pracowników, gdyż dostarcza informacji o faktycznie posiadanych przez kandydatów / pracowników kompetencjach, jak i ich potencjale rozwojowym.

 

 

 


Współpraca z firmą KREATOR w zakresie wdrażania procedur Assessment Center oznacza pracę z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Osoby te służą swoim wsparciem w zakresie polityki personalnej Państwa Firmy.

 

W sprawie szczegółowych informacji wystarczy wysłać zapytanie lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży.