Coaching

Dla kogo jest przeznaczony coaching?

Coaching przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które dobrze radzą sobie w danej dziedzinie i ma na celu sprawienie, aby radzili oni sobie jeszcze lepiej. Najczęściej coaching zalecany jest dla kadry menedżerskiej, pracowników na kluczowych stanowiskach, osób o dużym doświadczeniu zawodowym i wysokich kompetencjach.

Coaching w zależności od celów i potrzeb osób coachingowanych może mieć kilka odmian. Są to:

 • Coaching specjalistyczny – wsparcie w doskonaleniu konkretnych, z góry ustalonych obszarów typu: umiejętność stosowania asertywności, trudne rozmowy z pracownikami, planowanie i gospodarowanie czasem, prezentacje publiczne, dobór pracowników, rozmowy z trudnymi klientami, zamykanie sprzedaży, budowanie pewności siebie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji, i in.
 • Executive coaching – coaching wspierający kadrę menedżerską w takich kwestiach jak: przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami, komunikacja, układanie plany dnia, wpływ pracy na życie osobiste, wypalenie zawodowe, techniki walki ze stresem, stagnacja zawodowa, i in.
 • Coaching zespołów – specyficzna forma coachingu mająca na celu wsparcie całych zespołów w efektywniejszej pracy i ich integracji.
 • Life coaching – doradztwo rozwoju osobistego w takich obszarach, jak np. zwiększenie poczucia własnej wartości, wprowadzenie istotnej zmiany w życiu, polepszenie kontaktów z innymi ludźmi, stanie się osobą lepiej zorganizowaną, odnalezienie celu i radości w życiu, spełnienie w pracy, rozwiązywanie konfliktów, i in.

Kiedy jest zalecany coaching?

 • Kiedy pracownik potrzebuje indywidualnego programu doskonalenia konkretnych umiejętności. Coaching jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pracownika
 • Kiedy szkolenia grupowe nie wystarczą, gdyż nie kładą wystarczającego nacisku na potrzebne pracownikowi kompetencje. Coaching stosuje się w przypadku indywidualnych trudności, mogących mieć swoje podłoże nie w braku znajomości technik, ale w trudniejszych do przezwyciężenia – własnych hamujących przekonaniach
 • Kiedy dla pracownika dużą wartością jest doskonalenie się i rozwój zawodowy. Coaching przynosi największe rezultaty wówczas, gdy pracownicy w nim uczestniczący, mają potrzebę samorozwoju oraz zdolność do autoanalizy

Korzyści dla pracownika:

 • coaching pozwoli Państwu wzmocnić się, dostrzec i rozbudować mocne strony
 • coaching pomoże Państwu zdobyć nowe kompetencje w celu zwiększenia efektywności
 • coaching zwiększy Państwa poczucie odpowiedzialności za rozwój własny oraz efekty swojej pracy

Jakie korzyści przyniesie coaching Państwa firmie?

 • Szybki i efektywny rozwój pracowników poprzez nastawienie na rozwój ich samodzielności
 • Pełniejsze wykorzystanie możliwości pracowników kluczowych dla firmy
 • Zwiększone umiejętności menedżerskie kadry zarządzającej
 • Wyższą wydajność poszczególnych pracowników
 • Większa motywacja i silniejsza identyfikacja z firmą
 • Zwiększoną wydajność firmy jako całości

Firma KREATOR oferuje Państwu:
1. Szkolenia dla kadry kierowniczej: SZEF ZESPOŁU COACHEM – dzięki czemu kadra kierownicza nauczyła się, jak z powodzeniem pomagać swoim zespołom w pracy.
2. Coaching dla pracowników Państwa Firmy:

 • Coaching specjalistyczny
 • Executive coaching
 • Coaching zespołów
 • Life coaching

Czym jest w praktyce coaching?

Coaching ma formę rozmowy – ale rozmowy szczególnej. Coach mówi i słucha, mając na uwadze określone cele. Kieruje nim chęć pomocy klientowi w osiągnięciu stawianych przez niego celów, rozwiązaniu jego problemów i wyjaśnieniu niekiedy, co jest dla niego najważniejsze.
Podstawą coachingu jest przekonanie, że klient sam jest w stanie sobie pomóc, potrzebuje jednak do tego czasem wsparcia w przezwyciężaniu pewnych etapów. Coach stara się pomóc klientowi w znalezieniu własnego rozwiązania lub własnej drogi. Sesje coachingu to czas na danie klientowi pewnych wskazówek i narzędzi, a niekiedy po prostu siły i motywacji do działania podczas wprowadzania zmian. Jest to tzw. model Co-Active Coaching, które zakłada, że klient jest ekspertem dla samego siebie i rolą coacha jest jedynie pomóc mu w znalezieniu własnych rozwiązań. Robi to poprzez stosowanie specjalnych metod, ćwiczeń i pytań, które pomagają klientowi pójść naprzód. Rola coacha zatem koncentruje się głownie na procesie, czyli dojściu do rozwiązania, a nie samym rozwiązaniu. Ten model z powodzeniem sprawdza się w coachingu pracowniczym i jest od wielu lat podstawowym modelem pracy coachów w firmie KREATOR.

Wybór odpowiedniego coacha jest sprawa kluczową. Ważne jest, aby mieć pewność, że osoba prowadząca coaching jest odpowiednia i kompetentna. W trosce o zapewnienie odpowiednich standardów International Coaching Federation (ICF, w Polsce działa pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Coachów) opracował listę kompetencji, jakimi powinien legitymować się coach zajmujący się coachingiem menedżerskim. Są to:

 • Dobra znajomość problematyki biznesowej
 • Znajomość problemów, z jakimi stykają się osoby na stanowiskach kierowniczych
 • Zrozumienie problemów związanych z przywództwem i rozwojem przywództwa
 • Zrozumienie dynamiki systemów
 • Znajomość procesów rozwoju i nauki osób dorosłych
 • Wysokie standardy etyki osobistej i zawodowej
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, pozwalające coachowi na skuteczne porozumiewanie się z klientem
 • Wysokie umiejętności i zdolności w zakresie coachingu
 • Doskonała reputacja i wysoka renoma, które gwarantują szacunek klienta
 • Chęć nieustannej nauki i poprawy swojego warsztatu podobna do tej, jaką okazuje klient

Wyżej wymienione wysokie standardy pracy są nadrzędną wartością firmy KREATOR, naszych trenerów oraz coachów. Zachęcamy do skorzystania z oferty coachingu, którą przygotujemy dla Państwa, uwzględniając Państwa cele, potrzeby i indywidualne sposoby pracy. Zachęcamy do zweryfikowania opinii naszych zadowolonych klientów z Państwa osobistym zdaniem na temat skuteczności coachingu w firmie KREATOR.

W sprawie szczegółowych informacji należy wysłać zapytanie lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży.